บริษัท โกลรี่เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

GOLRY ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524028145
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2524 พ.ศ. (42 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
24/11/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67/55 ซอยกาชาด 11 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ