บริษัท อุตสาหกรรมพลาสติกวัฒนา จำกัด

WATTANA PLASTIC PRODUCT INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525032081
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/9/2525 พ.ศ. (41 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/9/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 550/17-18 ซอยไสวสุวรรณ ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ