บริษัท เฟิร์สท์ เซฟ เมมเบอร์ จำกัด

FIRST SAFE MEMBER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525036559
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2525 พ.ศ. (41 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/10/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 129/33 ซอยกิ่งจันทน์ ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ