บริษัท ยูนิเวอร์เซลการค้าพลาสติก จำกัด

UNIVERSAL PLASTICS TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525027622
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2525 พ.ศ. (41 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
2/8/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 118-120 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ