บริษัท ฟูจิ อีเคน (ประเทศไทย) จำกัด

FUJI IKEN (THAILAND)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525029757
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2525 พ.ศ. (41 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
18/8/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1091/237-240 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ