บริษัท ไทยเจนเนอรอล ซัพพลาย อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

THAI GENERAL SUPPLY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525003928
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2525 พ.ศ. (42 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/2/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 26/70 หมู่ที่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ