บริษัท เอ.ซี.โพลี-คอนเทนเนอร์ จำกัด

A.C. POLY-CONTAINER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525009764
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2525 พ.ศ. (42 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/3/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18/4 สุขุมวิท 47 ซอยบ้านดอน ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ