บริษัท แดนนี่ เค. อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด

DANNY K. IMPORT-EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524019316
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2524 พ.ศ. (42 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/8/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36/20 ซอยวรพงษ์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ