บริษัท เอส ที อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

S T R INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525019557
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2525 พ.ศ. (41 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
8/6/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 424/241 ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ