ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี๊ยะล่งจั่น

YEA LONG CHAN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี๊ยะล่งจั่น (ID: 0103492001393) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/4/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1265 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492001393
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/4/2492 พ.ศ.
(75 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
26/4/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง