ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี๊ยะล่งจั่น

YEA LONG CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001393
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2492 พ.ศ. (74 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/4/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1265 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว