ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001928
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2497 พ.ศ. (70 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
1/4/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว