ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟสหพันธุ์

THE UNION RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟสหพันธุ์ (ID: 0103496001673) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/1/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: - หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 2,142,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103496001673
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/1/2496 พ.ศ.
(71 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
15/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,142,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง