ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟอี่หลี

NUMLEE TIMBER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000541
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
11/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว