ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทงไท่หลี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002336
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2499 พ.ศ. (68 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/2/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 68-69 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว