ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟทับช้าง

THAB CHANG RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003973
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2500 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
24/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 32 หมู่ 1 แขวงประเวศ* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว