ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองคำและครอบครัว

THONG KUM AND FAMILY

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001871
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 64 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว