ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแก้วธัญญา

KEO THANYA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 คลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว