บริษัท ซีเอสพี บุชเชอริ่ง จำกัด

CSP BUTCHERING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563142735
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2563 พ.ศ. (3 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/9/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 55/99 ชั้น 2 อาคารฟีนิกซ์สปอร์ตคลับ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)