บริษัท ไทยชิคก์เค่นท์มีทโพรเซสซิ่ง จำกัด

THAI CHICKEN MEAT PROCESSING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553145120
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2553 พ.ศ. (13 ปี 6 เดือน ที่แล้ว)
24/11/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 74 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)