บริษัท อนาไลติคอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ANALYTICAL SOLUTIONS (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556183146
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/11/2556 พ.ศ. (10 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/11/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 28/48 หมู่ที่ 6 เดอะแพลนท์ สาทร แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)