บริษัท อริยธนาพงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ARIYATHANAPONG HOLDING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550047534
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2550 พ.ศ. (17 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
2/5/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/184 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)