บริษัท ก้าวเจริญกิจ จำกัด

KAO CHAROENKIT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564032160
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2564 พ.ศ. (3 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/2/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 23 ซอยฉลองกรุง 54 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)