บริษัท พิลโก้ จำกัด

PILLCO CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537062045
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2537 พ.ศ. (30 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
30/5/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 59/102 หมู่ที่ 4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์