บริษัท เพนต้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

PENTA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547094314
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 37 ซอยพระยาดำรงค์ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์