บริษัท เอส.เอ็ม.อี.เมดิคอล เทรด จำกัด

S.M.E.MEDICAL TRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547089914
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 88/1495 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์