บริษัท ควอลิตี้ เด็นทัล จำกัด

QUALITY DENTAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547088128
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
30/6/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 74/5 ถนนสุทธิสารแยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์