บริษัท ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด

HOSPITAL SUPPLY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547091455
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
7/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 148 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์