บริษัท ซีเคียว เมนทิแนนซ์ อินสทอลเลชั่น จำกัด

SECURE MAINTENANCE INSTALLATION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547093920
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
12/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/70 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์