บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

QUANTUM HEALTHCARE (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547090831
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
6/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/52-53 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์