บริษัท เดอะ บิยอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

THE BEYOND CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547092338
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/163 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์