บริษัท เคลฟเวอร์เช้นจ์ จำกัด

CLEVERCHANGE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547097631
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
20/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 683 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์