บริษัท เดอะ บิยอนด์ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

THE BEYOUD BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547091722
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
7/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 74/8 หมู่ที่ 3 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์