ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดราก้อน เนสท์ คอนสตรัคชั่น

SUMPORN LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103554020001
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2554 พ.ศ. (13 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
31/3/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62/20 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์