ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลวิศว

PRAMUAL CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลวิศว (ID: 0103501001273) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/3/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1668/10 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501001273
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/3/2501 พ.ศ.
(66 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
17/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง