ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสมบัติ (2009)

CHAI SOMBAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000518
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,999,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 58/65 หมู่ที่ 11 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์