ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัยวิกกัยพาณิชย์

KOK HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001941
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58 ถนนแพร่งนรา แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์