ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงฮะเส็งก่อสร้าง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001016
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 128 ตรอกไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์