ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพันธก่อสร้าง

JATUPAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003043
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/3 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์