ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมกสิกรรม

AGRICULTURAL DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002433
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 409/3 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์