ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกแสง

EKSANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003191
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 243-245 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์