ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหช่างกลกรุงเทพฯ

BANGKOK UNION ENGINEERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000597
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1-3 ซอยมิตรผดุง ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์