ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลสยาม สถาปัตย์

UNITED SIAM PRODUCE ARCHITECT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
10/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1178 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์