ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ค้าสัตว์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512020428
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2512 พ.ศ. (54 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/12/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/29 หมู่ที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)