ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานิสและสหาย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานิสและสหาย (ID: 0103499002611) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/6/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2466 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก) มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499002611
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/6/2499 พ.ศ.
(68 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง