ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสุกรกิจ

JAHA SUKORNKIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000186
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2498 พ.ศ. (68 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
30/12/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 295 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)