ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.สปริง

S.D.SPRING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536004821
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2536 พ.ศ. (31 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
11/2/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58/4-5 หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด