ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีสุกวัสดุภัณฑ์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535052148
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/10/2535 พ.ศ. (31 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/10/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 117/126 หมู่ที่ 2 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด