ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เรน แอนด์ เจมส์

FORRENT & GEMS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529005346
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2529 พ.ศ. (38 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 515,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23/2-3 ถนนธนิยะ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า