ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งฮั่วเชียงหลี

NGHUA CHIANG LII LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000873
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2491 พ.ศ. (75 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 880-882 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า