ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเซ่งฮง

HAH SENG HONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเซ่งฮง (ID: 0103490000519) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/9/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 80 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 235,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103490000519
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/9/2490 พ.ศ.
(76 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/9/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
235,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง